In het aanmeldingsregister worden volgende gegevens geregistreerd :

 • De gegevens die je bij het aanmelden invult: de naam van de ouder en het kind, het domicilieadres, het rijksregisternummer van het kind, wie het kind heeft aangemeld (ev. vertrouwenspersoon), contactgegevens van de ouders, uw schoolkeuzes en uw voorkeurorde.
 • De gegevens die noodzakelijk zijn voor de ordening van je kind in elke school die je aangeeft:
  • Of een ouder op de school werkt,
  • Of er al een broer of zus op school zit,

Er wordt geen koppeling gemaakt met andere databanken met persoonsinformatie over u of uw kind.

Kan ik de informatie die over mijn kind en ons gezin in het aanmeldingsregister is opgenomen, inzien en verbeteren?
Je kunt jouw gegevens wijzigen gedurende de volledige aanmeldingsperiode.
Je contacteert de helpdesk van de initiatiefnemer.
Je ontvangt nadien een kopie van de nieuwe geregistreerde gegevens.


Na is het niet meer mogelijk om je gegevens te wijzigen.


 • Op individueel niveau worden de gegevens van je kind gebruikt voor:
  • De rangordening van je kind en de toewijzing van een school.
  • Om je op de hoogte te brengen van het resultaat van je aanmelding.
  • Om je kind in de toegewezen school te kunnen inschrijven, zonder dat je dezelfde gegevens nog eens moet doorgeven.
  • Om voor je kind het recht op een plaats in een school van hogere voorkeur te vrijwaren, als daar later toch nog een plaats vrijkomt.

 • De personen die door de initiatiefnemer gemandateerd zijn om het aanmeldsysteem te beheren en/of de helpdesk voor ouders en scholen te bemannen.
 • BDWM, de ontwikkelaar van het aanmeldingssysteem.
 • De directeur van de school die aan je kind wordt toegewezen, met het oog op het realiseren van de inschrijving van je kind.
 • De directeur van de scholen waar je kind op de weigeringslijst komt.
 • De scholen hebben uitsluitend toegang tot de volgende gegevens:
  • adres, telefoonnummer en naam van de ouders
  • geboortedatum, RRN (rijksregisternummer), adres van het kind
  • of uw kind behoort tot een voorrangsgroep: broer/zus of kind van personeelDe controle bestaat uit twee delen:

Voor het toewijzen van de plaatsen  gebeuren volgende noodzakelijke controles:

 • Volledigheid: werden alle velden ingevuld?
 • Dubbele aanmelddossiers : één kind kan maar één keer aangemeld worden.

Deze controles zijn noodzakelijk voor er kan worden overgegaan tot het toewijzen van de plaatsen.
De beheerder kan de opgegeven contactgegevens gebruiken om de aanmelder te contacteren en het dossier te vervolledigen of te corrigeren.
Zonder toestemming van de aanmelder, wordt een aanmelddossier nooit aangepast.


 • Wanneer je je kind gaat inschrijven op school na een aanmelding, kan de school controleren of de ingevulde gegevens correct en volledig zijn. Om de correctheid te bewijzen, kan je volgende documenten meebrengen bij inschrijving:
 • Identiteitsbewijs van je kind;
 • Behoort je kind tot een voorrangsgroep = is er al een oudere broer of zus ingeschreven inde school
 • Bewijs van woon- of verblijfplaats van het kind;

 • Heb je vragen over welke gegevens wij over jou verwerken?
  Of wil je de opgegeven gegevens laten verbeteren of wissen?
  Neem contact op met info@couma.be
 • Ben je het niet eens met de manier waarop wij jouw gegevens verwerken? Wend je tot de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens via https://overheid.vlaanderen.be/klachtenprocedure-vtc .
 • Heb je een klacht over het verloop van de aanmeldingsprocedure ? Ondervind je een probleem bij het aanmelden ? Heb je een klacht over het resultaat van de aanmelding ?
  Neem contact op met info@couma.be